Dine tilleggsbestillinger og våre utlegg

Dine tilleggsbestillinger og våre utlegg er ofte den største posten på fakturaen fra byrået. Vi legger vekt på å kunne formidle tilleggstjenester og samle disse på en oversiktelig faktura.

Vi er ikke et fordyrende mellomledd, men har avtaler med mange leverandører. Flere av disse gir oss rabatter. Fordelen for leverandøren er at vi besørger bestillingen, mens fordelen for de etterlatte er at de får ordnet alt på et sted med byrået som garantist for kvaliteten.

For mange leverandører er det en fordel at vi de kan sende sine faktura til oss og få rask betaling, slik at de kan bruke mindre kostnader på administrasjon og betalingsoppfølging.

Det å samle flest mulig kostnader på en hovedfaktura fra byrået, gjør det ofte lettere for de etterlatte å få en oversikt over hva begravelsen totalt sett koster.