Honorarer

Byråets honorarer deles i to deler. En del er mva fritt, mens en del er mva pliktig – etter lov om mva for gravferdstjenester. Dette som konsekvens av at man i Norge har valgt å ikke belaste de etterlatte for kostnader til merverdiavgift på seremonielle tjenester ved gravferd.

Mva reglene for gravferdstjenester kan være litt kompliserte å forklare, men grovt sett kan vi si at den mva pliktige delen av honraret går med til å dekke byråets administrative tjenster. Dette er f. eks husleie, strøm, datautstyr mm.

Den mva frie delen av honorarer går med til konsulentbistand. Dette omhandler tiden vi bruker i planleggingssamtalen og til oppfølgingsarbeid. En planleggingssamtale varer gjennomsnittelig i to timer og følges opp med tid brukt på oppfølgingsarbeid etter samtalen.

Våre kundeundersøkelser viser at god oppfølging mellom dødsfall og begravelse oppleves som svært viktig for de etterlatte. Vi legger derfor stor vekt på å være tilgjengelige og svare raskt på eventuelle spørsmål underveis. Også utenfor arbeidstid i form av telefonvaktordning og webchat.

Dersom konsulentbistanden varer mer enn fire timer kan det være at vi tar betalt for mertid. I så fall vil vi avklare dette med deg på forhånd. Normalt er fire timer mer enn nok tid til planlegging.

Ulike oppdragstyper kan ha ulikt omfang, så honorarene har tre nivåer. Lavt, standard og høyt.

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss