Transport

I denne posten ligger kostnadene for all transport av den døde. Vi er normalt to personer og beregner tidsforbruk fra vi reiser fra byrået inntil vi er tilbake på byrået.

Vi regner gjennomsnittelig 1,5 timer for hver transportetappe i nærområdet.

En begravelse kan bestå av flere transportetapper. Det kan være en etappe fra dødssted til oppbevaringssted noen dager etter dødsfallet. Deretter kan det være en etappe fra oppbevaringssted til seremonisted før sermonien. Ved kremasjon kan det også være en transportetappe fra seremonisted til krematorium. Disse transportetappene skjer ofte på ulike dager.

Transport av urne fra krematorium til gravplass kan også komme med på fakturaen som et tillegg.

For å gjøre det mulig å gi en fast forhåndspris regner vi ut en samlet transportpris. Denne inneholder summen av alle transportetapper knyttet til begravelsen. Innkalkulert i priser er også startgrunnlag og kilometerkostnader for bruk av en eller flere biler.

Vi legger vekt på å ha rene og velholdte biler. Bilholdet er kalkulert inn i transportprisene. De fleste bilene er spesialinnredet til formålet og noe mer kostbare en vanlige varebiler.

Av og til henter vi døde på kort varsel i og utenfor ordinær arbeidstid. For eksempel ved uventet dødsfall i hjemmet eller når institusjonene ikke har kjølerom. Ved disse tilfellene legger vi til et utrykningstillegg. Dette tillegget dekker våre kostnader for denne typen døgnberedskap.

Vi legger til et fast overtidstillegg når vi må gjennomføre transportoppdrag utenfor ordinær arbeidstid.

Vi bor i et land der det ofte kan være langt å kjøre mellom de ulike destinasjonene, noe som legger beslag på en god del ressurser i form av tidsbruk og biler. I Norge har vi derfor en ordning som gjør at NAV refunderer nødvendige transportkostnader, dersom den døde må transporteres mer enn 20 kilometer fra dødssted i Norge til nærmeste naturlige gravplass.