Seremonien

Her spesifiseres prisen for mannskap på begravelsesdagen, transport av mannskap og utstyr fra byrået til seremonisted.

Vi beregner i gjennomsnitt 3,5 timer i tidsforbruk på én seremoni. Det er tiden vi bruker på klargjøring og avreise fra byrået før seremonien, inntil vi er tilbake på byrået, og har ryddet alt på plass etter seremonien.

Vanligvis er vi to personer til stede i seremonien avhengig av stedets beskaffenhet og omfanget av seremonien.

Noen steder får vi bistand fra kirkens personell, men mange steder ordner vi alt selv. Vi sjekker at alt er i orden, at alle utøvere er på plass og koordinerer det utøverne skal bidra med i seremonien.

Blomster leveres ofte av blomsterbud og det er vårt ansvar at å sjekke at alt som er bestilt kommer frem i tide, at bestillinger og sløyfetekster er korrekte og at alt settes pent på plass rundt kisten.

Vi legger vekt på kvalitet og er derfor ute i god tid. Vi ønsker å være ferdige med istandsettingen slik at det er ro i seremonirommet i god tid før seremonistart.

Uventede ting kan skje og vi sikrer med tilsrekkelig bemanning og tid, at vi uansett kan gjennomføre seremonien med den ro og verdighet som kreves.

Vi følger med under seremonien og bistår når det er behov for det. Etter seremonien er det en del opprydding, før vi kan reise tilbake til byrået.

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss