Gravferdsstønad og forskudd

Vi gjør fratrekk for stønader fra NAV som utbetales direkte til byrået.

Det kan være refusjon av transportkostnader og utbetaling av behovsprøvd gravferdsstønad.

Mange etterlatte opplever det som god hjelp og avlastning at vi på deres vegne søker om og få stønadene direkte utbetalt til byrået.

Saksbehandlingstiden hos NAV for utbetaling av stønader er inntil 15 uker. På denne måten unngår vi at de etterlatte må legge ut for disse beløpene i påvente av en utbetaling fra NAV.