Kiste og annet tilknyttet dødsfallet

Her spesifiseres bla. prisen for kiste og ev. transportutstyr når dette er påkrevd ved transport over lengre avstander. Hos oss er innvendig utstyr til kisten inkludert i kisteprisen. Innvendig utstyr er madrass, polstring og pute mm.

Prisen for stell og nedlegging i kisten dekker gjennomsnittelig tidsforbruk og den kompetansen vi må oppretteholde for å gi døde et verdig stell. Vi legger stor vekt på å gjøre en syningssituasjon så god som mulig for de etterlatte. Vi er derfor alltid to personer ved stell av døde for å sikre en forsvarlig håndtering og fordi det kan være en del tunge løft. Vi beregner 0,5 timer for to personer for stell og nedlegging i kiste inkludert klargjøring før og etter stell og nedlegging.

Ved enkelte tilfeller kreves det et utvidet stell. Dette tar lenger tid og vil gi tillegg i prisen, men vil alltid forhåndsklarere dette med deg.

Hygienetiltak er nødvendig tiltak og utstyr som vi benytter for å ivareta hygieniske forhold før, under og etter stell og håndtering av døde.

All opplæring, stell og håndtering av døde skjer i tråd med forskrifter for stell av døde jf. lov om smittevern og standard for god gravferdsskikk.

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss