Dødsfall på sykehus eller institusjon

Her kan du lese mer om dødsfall på sykehus eller institusjon

Dødsfall på sykehus eller institusjon

Her kan du lese mer om dødsfall på sykehus eller institusjon

Det anbefales å gjøre dette i løpet av det første døgnet, men det er ikke nødvendig å ringe med én gang. Bruk gjerne tid til å samle deg før du tar kontakt. Du får anledning til å se avdøde på rommet. Det er også mulig å gjøre dette senere og du kan se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste. Dette avtaler du med begravelsesbyrået. Personalet sørger for at avdøde blir transportert til stedets kjølerom, nærmeste sykehus eller mottakskapell.