Kan jeg få støtte til begravelsen?

Vi kjenner NAV-reglene og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi ordner søknadspapirene for deg uten tillegg i prisen. Klikk deg videre for å lese mer om gravferdsstønaden.

Gravferdsstønad fra det offentlige

Dersom det kan dokumenteres at avdøde var ubemidlet vil NAV dekke deler av begravelsen. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd.
Dersom transportene tilsammen er over 20 km vil NAV dekke det meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har.