Hva er en urnenedsettelse?

En urnenedsettelse er når urnen med avdødes aske settes ned i en grav på en offentlig gravlund.

Pårørende eller begravelsesbyrået må bestille dato og tidspunkt for urnenedsettelsen. Dette gjøres hos gravlundskontoret. En urnenedsettelse vil skje innen 6 måneder etter dødsdato.