Hvordan skal arv fordeles?

Arv er det avdøde etterlater seg.

Fordelingen av denne arven kan reguleres og bestemmes på flere måter, blant annet ved testament, formuesforhold, avtaler mellom arvinger eller forskudd på arv mens giver fortsatt er i live.

Selv om arveloven er utenfor vårt fagområde kan vi hjelpe deg på riktig vei. Les mer på våre sider om arveoppgjør og skifte eller kontakt samarbeidspartneren vår: Arvespesialisten.