Hvor raskt etter bisettelsen foregår en urnenedsettelse?

Urnedsettelsen må gjennomføres innen 6 mnd. etter bisettelsen. Pårørende må selv bestille urnenedsettelsen.