Hygiene ved dødsfall

Les mer om Hygiene ved dødsfall

Hygiene ved dødsfall

Les mer om Hygiene ved dødsfall

Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer som prioriteres ved håndtering av dødsfall.

Håndvask
Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask.

Rengjøring
Sykerommet vaskes. Klær og sengetøy kokevaskes.

Avfall
Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt.

Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i hjemmet, må temperaturen i rommet holdes på et forsvarlig nivå. Hvis dette ikke er mulig, bør avdøde transporteres til egnet kjølerom i bårehus eller institusjon. Man bør påse at ovner er slått av og at det luftes. Videre bør avdøde legges i kisten innen 24 timer.

Koronasmitte, begravelser og seremonier

God hoste- og håndhygiene, og god bruk av sunn fornuft, reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus

Ut fra et forebyggings- og solidaritetshensyn, ønsker vi å være føre var, og innfører tiltakene nedenfor for å redusere muligheten for korona-smitte. Disse tiltakene vurderes fortløpende. Vi gjør dette for å minimere muligheten for å bli smittet og/eller bidra til smitte andre, bl.a. ut fra erfaringen av at sorgsituasjoner ofte medfører tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra flere geografiske steder.

 

Helsemyndighetenes anbefalinger

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger generelt. De finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Så lenge helsemyndighetene anbefaler tiltak for å begrense spredning av koronaviruset, iverksetter vi tiltakene nedenfor.

 

Ved behov for planlegging av begravelse

  • Dersom du er smittet eller i karantene, foretar vi planleggingen over telefon og epost.
  • Selv om det er naturlig for oss å ha nær kontakt, håndhilse og gjerne gi en klem, unngår vi det nå.
  • Dersom du eller andre som ønsker å være med i samtalen har symptomer eller har vært i nær kontakt med personer med symptomer, ber vi om at dere gjør en ekstra vurdering på om vedkommende skal være med i samtalen. Vi kan forsikre om at alle ønsker og behov i tilknytning til gravferden uansett vil bli ivaretatt.

 

I seremonier

  • Unngå nærkontakt, håndhilsing og klemmer så langt det er mulig.
  • Vi kommer ikke til å legge ut kondolanseprotokoller inntil videre (pga felles penn). Du kan vise din deltakelse på minnesiden for avdøde når dette er opprettet.
  • Ha papirlommetørkler og antibac tilgjengelig. Om du trenger mer, har vi med oss det i seremonien.