Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Hygiene ved dødsfall


Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer
som prioriteres ved håndtering ved dødsfall.

Håndvask
Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask.

Rengjøring
Sykerommet vaskes. Klær og sengetøy kokevaskes.

Avfall
Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt.

Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i hjemmet, må temperaturen i rommet holdes på et forsvarlig nivå. Hvis dette ikke er mulig, bør avdøde transporteres til egnet kjølerom i bårehus eller institusjon. Man bør påse at ovner er slått av og at det luftes. Videre bør avdøde legges i kisten innen 24 timer.