Kremasjon

Kremasjon, eller bisettelse, er en annen gravferdsform enn den tradisjonelle jordbegravelsen, og er en prosess der kroppen til den avdøde blir brent og omgjort til aske. Dette er en stadig mer vanlig form for gravferd i Norge der mange velger dette som en personlig og verdig avskjed. Uansett om det er avdøde selv eller etterlatte som tar beslutningen, er det viktig å forstå hva kremasjon innebærer, slik at man tar en beslutning som føles riktig for avdøde eller for en selv.

Strå i solnedgang

Hva er kremasjon?

Kremasjon er en alternativ gravferdsform til den tradisjonelle begravelsen. Ved kremasjon blir kisten med den avdøde, ofte etter en seremoni, fraktet til et krematorium og ført inn i en ovn med en temperatur på opptil 1150 °C. Dette resulterer i at kisten og kroppen blir redusert til aske og benrester.

Merk: Likt som for begravelser, skal kremeringen skjer innen ti virkedager etter dødsfallet.

Kremeringen tar ca. én time, og etterlatte kan selv velge om de ønsker å være til stede eller ikke. Etter kremering blir asken lagt i en forseglet og merket urne sammen med en identifikasjonsbrikke, og kan så settes ned i en grav på en offentlig gravlund. Det er også muilg å søke om å få spre asken i naturen eller på havet.

Les også om urnenedsettelse

 

Hvorfor kremering?

Det kan være ulike grunner til hvorfor man ønsker kremasjon. Det kan for noen være på bakgrunn av religionen eller livssyn, mens for andre kan det være på grunn av plassmangel på ønsket kirkegård eller tradisjon i familien. Noen velger også kremasjon med ønske om å bli spredd et betydningsfullt sted i naturen.

Les også om «Begravelse eller kremasjon?»

Ofte stilte spørsmål om kremasjon

Se alle våre ofte stilte spørsmål og svar her

Kontakt oss

Vi står alltid klare til å bistå etterlatte med valg og planlegging av begravelse og bisettelse. Ta kontakt med oss ved spørsmål om kremasjon eller for å avtale en planleggingssamtale med en av våre gravferdskonsulenter.

Kontakt oss