Kister blir brukt både ved begravelse og kremering, og i en seremoni er kisten et sentralt visuelt element som skal bidra til å gi den avdøde en verdig avskjed. Ved valg av kiste er det derfor mange som gjerne ønsker at detaljer og utforming skal gjenspeile den avdødes personlighet eller liv. Det er mange valgmuligheter [...]

Hva er en begravelse? Ordets betydning står for: “Der en person begraves eller senkes i jorden på slutten av en avskjedsseremoni”. Om en situasjon oppstår der du som etterlatte skal avholde en begravelse for et familiemedlem eller en venn, er det mange ting etterlatte må tenke på. Vi har prøvd å samle sammen de viktigste […]

Etter et dødsfall er det vanlig med en samtale mellom familien og en representant fra begravelsesbyrået for å planlegge begravelsen. Å avtale tidspunkt for planleggingssamtalen er ofte noe av det første som må gjøres etter et dødsfall. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider, slik at du når som helst kan […]

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør. Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette. […]

Obduksjon Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet. Retningslinjene i Gravplassloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Testatorordningen Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den […]

Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer som prioriteres ved håndtering av dødsfall. Håndvask Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask. Rengjøring Sykerommet vaskes. Klær og sengetøy kokevaskes. Avfall Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt. Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i […]

Vi kan bistå med alle oppgaver i forbindelse med dødsfall. I planleggingssamtalen avtaler vi hva vi skal gjøre og hva etterlatte ønsker å ordne selv. En naturlig del av vår jobb er å stelle og legge den avdøde i kisten, og foreta overføringen fra dødssted til seremonisted. På selve seremonidagen vil vi være tilstede i god […]

Mange bedrifter påstår at medarbeiderne er den viktigste ressursen de har. Slik er det ikke hos oss. I  Jølstad er medarbeiderne den eneste ressursen. Våre kunder er i en livssituasjon hvor de trenger forståelse, varme og trygghet, og som gravferdskonsulent må du kunne vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt […]

Etter et dødsfall, ønsker de fleste å ha en grav å gå til. Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om den tidligere slekt. Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, mens andre vil benytte et familiegravsted. For urner finnes det i tillegg andre alternativer, der man kan sette ned urnen i en […]

Kvalitetsgaranti Vi garanterer at du får profesjonell hjelp med høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig, og presist og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under. Døgnvakt Du når oss på telefon hele døgnet. Våre telefonvakter er […]

Hvem bestemmer valg av type seremoni? Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn. Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv Seremonitype De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved […]