Kister blir brukt både ved begravelse og kremering, og i en seremoni er kisten et sentralt visuelt element som skal bidra til å gi den avdøde en verdig avskjed. Ved valg av kiste er det derfor mange som gjerne ønsker at detaljer og utforming skal gjenspeile den avdødes personlighet eller liv. Det er mange valgmuligheter [...]

Hva er en begravelse? Ordets betydning står for: “Der en person begraves eller senkes i jorden på slutten av en avskjedsseremoni”. Om en situasjon oppstår der du som etterlatte skal avholde en begravelse for et familiemedlem eller en venn, er det mange ting etterlatte må tenke på. Vi har prøvd å samle sammen de viktigste […]

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør. Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette. […]

Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer som prioriteres ved håndtering av dødsfall. Håndvask Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask. Rengjøring Sykerommet vaskes. Klær og sengetøy kokevaskes. Avfall Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt. Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i […]

Obduksjon Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet. Retningslinjene i Gravplassloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Testatorordningen Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den […]

Hva kreves av deg som gravferdskonsulent? Du kan formidle trygghet i samtale med andre mennesker, samtidig som du evner å organisere mange små og store detaljer på en ryddig og effektiv måte. Din styrke er at du beholder roen, oversikten og nødvendig fremdrift selv når du skulle ønske at du hadde mer tid til rådighet. […]