Planleggingssamtale

Du kan snakke med oss

Etter et dødsfall er det vanlig med en planleggingssamtale mellom familien og en representant fra oss. Å avtale tidspunkt for denne samtalen er ofte noe av det første som må gjøres.

Vi har også en vakttelefonen som er bemannet hele døgnet, også i helger og i høytider.

Det betyr at du når som helst kan ringe oss ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en forhåndsavtale for samtale.

Hva skjer i planleggingssamtalen?

Som etterlatte kan du oppleve at det er mange spørsmål å ta stilling til når en begravelse skal planlegges.

Noen spørsmål kan være kjente, mens andre er man kanskje ikke klar over at man må ta stilling til.

Sammen blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter begravelsen.

En planleggingssamtale varer gjerne et par timer. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og når. Vi informerer om hva våre tjenester koster og gir et skriftlig prisoverslag. Prisoverslaget gir også en oversikt over kostnader som ikke faktureres gjennom oss. Dette kan for eksempel dreie seg om minnesamvær, gravmonument og kommunale avgifter. Komplett prisliste ligger nedlastbar under hvert kontor.

I samtalen med oss får du utdelt Jølstad-permen, som inneholder oversikt over det vi har snakket om i samtalen samt annen informasjon etterlatte kan ha behov for.

I dokumentet som kan lastes ned fra linken under, finnes noe av den samme informasjonen som i Jølstad-permen.