Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Spesielle hensyn


Enkelte har ønske om å donere sitt legeme til medisinsk forskning. For noen kan det også være aktuelt å donere bort livsviktige organer.

Obduksjon


Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapell eller i krematoriet. Retningslinjene i Gravferdsloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Testatorordningen


Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den avdøde må i så fall transporteres til Anatomisk institutt innen 48 timer.

En eventuell gravferd/seremoni må skje innen 48 timer etter dødsfallet.

Organdonasjon


Hvis det har vært avtalt organdonasjon eller at legemet skal doneres til anatomisk institutt, må det gis beskjed til legen som skriver dødsattest eller til gravferdskonsulentene som henter avdøde. Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet.

Retningslinjene i Gravferdsloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Kontakt oss for å avtale en forberedende samtale for seremonien. Vi sender deretter en bekreftelse på e-post, som inneholder avtalt tidspunkt for samtalen, og en lenke til vår hjemmeside. Her finnes informasjon som for noen kan være til hjelp ved forberedelser til den planleggingssamtalen og seremonien.