Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Begravelse eller kremasjon?


Dersom avdøde ikke har etterlatt seg noe ønske, er det de etterlatte som må avgjøre om det skal være begravelse eller kremasjon.

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at dette var i strid med avdødes ønske.

Ved kremasjon blir kisten med avdøde i flyttet til krematoriets kremasjonsovn etter selve seremonien, og alt blir kremert. Etter kremasjonsprosessen blir asken samlet i en urne som på et senere tidspunkt kan settes ned, enten i et nytt urnegravsted eller i et gravsted familien har fra før. Dette avtales med gravlundskonoret.

Ved kistebegravelse følger man kisten ut på gravlunden umiddelbart etter seremonien, og kisten blir senket i jorden.