Gravferdskonsulenten som ordnet farens begravelse

Gravferdskonsulenten som ordnet farens begravelse

7. juni 2021

Eli Riefling Ree har jobbet som gravferdskonsulent i Jølstad i over 30 år. En del av hennes jobb er å hjelpe etterlatte med å planlegge det praktiske rundt en begravelse og sikre at alt går som planlagt. Eli har selv erfaring med å være både etterlatte og gravferdskonsulent på samme tid.

– I forbindelse med begravelser er de etterlatte i en sårbar situasjon, og vi får bare én sjanse til å gjøre alt riktig. Derfor er det viktig at vi gravferdskonsulenter passer på at alt går som avtalt, og at det ikke skjer uhell eller at noe blir glemt, sier Eli.

De fleste ordner begravelser bare noen få ganger i livet. Det er altså ikke noe man nødvendigvis “kan” eller har mye erfaring med fra før av. Gravferdskonsulenter har derfor en viktig rolle i å veilede etterlatte og gi råd, slik at begravelsen gjennomføres på riktigst mulig måte for de etterlatte.

– Når det har skjedd et dødsfall, kan det oppleves kaotisk for de etterlatte. Vi hjelper til med å lande alt det praktiske ved begravelsen. Slik kan de gå fra samtalen med oss med senkede skuldre og stole på at vi tar oss av jobben, sier Eli.

 

Kom tidlig til seremonien

I planleggingssamtalen gjennomgår gravferdskonsulentene innholdet i begravelsesseremonien med de etterlatte. I de tilfellene hvor det har vært traumatisk omkring dødsfallet eller hvis det er kompliserte familierelasjoner, må planleggingen tas med små skritt. Når forberedelsene er gjort og det er tid for gjennomføring av begravelsen, har Eli et par anbefalinger til de etterlatte.

– Vi anbefaler familien å komme tidlig til seremonien, slik at de kan gå inn først, se på blomstene og sitte i ro frem til det begynner.

Det kan være greit for familien å slippe og måtte hilse på alle gjestene før seremonien.

– Etter begravelsen hilser de fremmøtte på de etterlatte. De etterlatte får omtanke og empati fra de som har kommet for å hedre avdøde, fortsetter Eli.

 

Dekorer kisten med ting den avdøde var glad i

Det kan være fint å la begravelsen ha et personlig preg av den som har gått bort. Det kan være rosepålegging fra barn eller barnebarn, fremføring av et dikt avdøde likte eller en spesiell sang. Det går også an å dekorere kisten med ting den avdøde var glad i.

– Jeg var med å forberede en begravelse der avdøde hadde vært glad i å gå på tur. Da hadde familien pyntet kisten med tursko, Kvikk Lunsj og Solo. Jeg har også sett etterlatte dekorere med fiskestang, gitar og bilder.

Eli hadde selv ansvaret for begravelsen da faren hennes døde.

– Det kjentes helt riktig å ha ansvaret for min fars begravelse. For meg hadde det vært litt unaturlig hvis jeg skulle ha overlatt planleggingen til andre. Når det kom til syning i åpen kiste og selve begravelsen, var det kollegaer som ordnet det praktiske. Da fikk jeg være etterlatt fullt ut, og det var godt å oppleve hvordan det er å være på “den andre siden” og kunne overlate kontrollen til gravferdskonsulentene, sier Eli.

 

Dette bør du tenke på til begravelsen

Det er mange detaljer å ta stilling til når det gjelder planlegging av en begravelse. Fra valg av kiste og blomster til musikk og pynting av seremonirommet, til dødsannonse og layout på programmene. Her har vi laget en oversikt over ting det er nyttig å tenke på til begravelsen.

Man står overfor mange beslutninger når man skal planlegge begravelsen til en av sine kjære, og det kan være vanskelig å finne frem i mylderet av blomster, musikk og kister. Noe det da kan være fint å tenke på, er at seremonien skal speile avdøde. Dette kan for eksempel gjøres med blomster eller farger den avdøde var glad i, eller ved sang og musikk som forbindes med avdøde. Det kan gjøre det lettere for de etterlatte å velge elementer til begravelsen som passer til avdøde.

Det kan videre være fint å la begravelsen ha et personlig preg av den som har gått bort. Det kan for eksempel være rosepålegging fra barn eller barnebarn, fremføring av et dikt avdøde likte eller en spesiell sang. Det går også an å dekorere kisten med ting den avdøde var glad i.

Vi i Jølstad vil understreke hvor viktig det er at de etterlatte tar seg tid til å være etterlatt. Mange ønsker å bidra med innslag i selve seremonien, og blir sittende under begravelsen og grue seg til å synge, spille eller holde tale og går dermed glipp av det som foregår. Det er viktig å ta seg tid til å være til stede og ta innover seg det som skjer i begravelsen.

  • La begravelsesforberedelsene være en anledning til å bearbeide sorgen. Ta deg tid til å være etterlatt og la deg selv sørge.
  • La seremonien speile den avdøde. Velg blomster, dekorasjoner og musikk som kan forbindes med den avdøde, og pynt gjerne kisten med ting den avdøde var glad i.
  • Kom tidlig til seremonien. Slik har du tid til å samle deg, se på kisten og blomstene før gjestene kommer.
  • Hils på gjestene i begravelsen etter at seremonien er ferdig.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler