Har du rettigheter til å få fri fra jobb ved et dødsfall?

Har du rettigheter til å få fri fra jobb ved et dødsfall?

20. januar 2020

Hvorvidt man har rett til permisjon med eller uten lønn ved et dødsfall er ikke regulert av arbeidsmiljøloven, men er ofte regulert i bedriftens administrative bestemmelser. Det er for de fleste helt uproblematisk å få permisjon fra jobb for å delta i, bistå med, eller organisere en begravelse, men det varierer om dette gis med eller uten lønn.

Unngå bruk av egenmelding ved dødsfall

Noen spør oss om man kan bruke egenmelding ved dødsfall. En egenmelding gjelder egen sykdom, og er et tillitsbasert system mellom deg, din arbeidsgiver og NAV og skal derfor unngås ved dødsfall. Sorg defineres ikke som en egen diagnose og legen kan ikke melde inn dette som sykemeldingsårsak. Sorg regnes som noe vi alle opplever av ulik styrke og karakter i løpet av livet, men kan også henge tett opp mot depresjon. Depresjon er, i motsetning til sorg, en diagnose og kan utløse psykiske lidelser eller en livskrise som for noen kan være svært alvorlig.

Kjenner du på en kraftig sorg, kan det selvfølgelig i en kortere eller lengre periode være vanskelig å fra på jobb og utføre arbeid. Vi anbefaler derfor at man kontakter fastlegen sin, om reaksjonen på et dødsfall føles uhåndterlig. I disse tilfellene vil man kunne få en sykemelding.

 

Arbeide når man er i sorg

Mange går på jobb som normalt etter et dødsfall, men det er også noen som ikke orker dette. Vi erfarer at de som prøver å ha en normal hverdag så tidlig som mulig etter et dødsfall, ofte opplever en bedring i sorgreaksjonen tidligere, enn de som er hjemme. Det kan hjelpe sorgprosessen å få støtte fra leder og kollegaer, eller å få tankene over på noe annet.

 

Hva er landesorg, og gis det fri når erklæring om dette gis?

Landesorg er en dag eller en periode med sorg blant befolkningen i en nasjon. Her minnes man personer som har hatt stor betydning for nasjonen, eller personer som har mistet livet under naturkatastrofer eller andre store tragedier. Dagen eller perioden for landesorg erklæres av norske myndigheter, og har ikke nødvendigvis noe med fri å gjøre. Det er vanlig at offentlige bygg flagger på halv stang og at trossamfunn holder sørgegudstjenester. Det er også vanlig at man markerer sørgedagen ved at det under markeringene gjerne holdes en tale og gis mulighet til å tenne lys, legge ut blomster, kort, og tegninger til minne og støtte for den eller de som er rammet.

 

Kan man ha en begravelse på kveldstid, fridager og helligdager?

I utgangspunktet kan man ha en begravelse på kveldstid og helligdager. Ved ønske om dette, kan det riktignok være vanskeligere å finne lokaler og hjelp til begravelsen. Dette vil derfor nesten alltid medføre høyere kostnader. Fordelene med å ha begravelsen utenom normaltiden kan være at det skapes en helt annen stemning og ro. På kvelden kan vi eksempelvis pynte med fakler, og lyset fra begravelsesbilen er med på å skape en  stemningsfull ramme i det bilen kjører av gårde.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler