I hjertet av samfunnet

I hjertet av samfunnet

1. mars 2024

Mellom fjellene i Hallingdal ligger et gravferdsbyrå som ikke bare betjener lokalsamfunnet, men også vokser med det. Jølstad – Hallingdal Gravferdsbyrå har røtter som strekker seg over 30 år tilbake i tid, og er ikke bare et sted som tilbyr gravferdstjenester. I dag er det en institusjon som har vokst hånd i hånd med samfunnet rundt seg og som har blitt dypt integrert i lokalmiljøet.

Starten

Byrået ble etablert i 1995 av Steinar Aa, som en fortsettelse av Ål Begravelsesbyrå, startet i 1993. Gravferdsbyrået, som siden 2014 ble en del av Jølstad begravelsesbyrå, har i dag fire kontorer på Ål, Flå, Gol og Geilo.

– Vi har alltid fokusert på å være mer enn et gravferdsbyrå, forteller byråleder Terje Nordal.

Med sin unike bakgrunn som sosionom og erfaring fra blant annet bedriftshelsetjeneste og NAV, reflekterer han over byråets tilknytning til lokalsamfunnet.

– Vårt bidrag gjennom undervisning i skoler og samarbeid med helseinstitusjoner er sentralt for oss. Vi snakker ofte med helseinstitusjoner om møtet med pårørende og med konfirmanter og studenter om døden og sorg, noe vi mener er viktig å snakke om.

Felles for alle som jobber i Jølstad begravelsesbyrå er at vi ønsker å bidra til mer bevissthet rundt døden. Det å miste noen som står oss nær, er noe alle enten har eller kommer til å oppleve i løpet av livet. Og for mange kan samtaler rundt døden og de vi har mistet være vanskelig å ha.

Terje Nordal, byråleder og gravferdskonsulent i Jølstad – Hallingdal Gravferdsbyrå

I møte med de pårørende

For å tilrettelegge for de pårørende og gjøre samtalen lettere, legger Terje vekt på åpenhet og rom for å stille spørsmål.

– Ettersom vi er et lokalt byrå i mindre befolkede områder, har vi god tid til å snakke med hver enkelt. Det er det at vi er nære og har gode samtaler som er noe av grunnen til at folk velger oss igjen.

Omsorgen til hver enkelt må tilpasses individuelt. I Hallingdals-området er byrået derfor ofte på hjemmebesøk. Enten om det er på grunn av funksjonshemninger, store avstander eller bare et ønske om det, er byrået lett tilgjengelig.

– I møte med de pårørende er det viktig at vi tar oss god tid til å møte dem der de er med behovene de har og bruke mye tid på samtalen både rundt dødsfallet og ønsker for avskjed, sier Terje.

– Jeg tror på individets muligheter og å ta valg. Har du spørsmål, så er det rundt vårt bord du kan stille de spørsmålene. Ingen spørsmål er feil eller for rare eller for enkle. For det handler om viktige ting i livet. Vi har den ene uken til å lure på ting, etterpå kan det være for sent, men vi må gi rom for undring og spørsmål.

Gode veiledere

Terje fremhever også viktigheten av sitt mangfoldige personale bestående av mennesker med ulike bakgrunner. Fra blomsterbinder og lærer, til stillinger innen bedriftshelse og familieterapi.

– Mangfoldet gjør at vi kan tilby en unik og personlig service.

Alle som jobber i byrået har lang erfaring med å møte mennesker i ulike livssituasjoner. Ofte dem som har vært i triste situasjoner. Leonore, med sin erfaring som blomsterbinder, og Marit, en familieterapeut, er bare noen eksempler på bredden til gravferdskonsulentene i Hallingdal.

– Det handler ofte om å gi råd og veiledning. Kanskje først og fremst er veiledning viktigst, da vi har erfaring med å ta de vanskelige valgene. Vi ønsker uansett å være en god veileder fremfor en ekspert. Selv om vi er gode på det vi gjør så er det de rundt bordet som eier begravelsen og sine liv.

Digitaliseringen

Med den økende digitaliseringen har også Jølstad – Hallingdal Gravferdsbyrå tilpasset seg.

– Digitaliseringen er en viktig del av vår utvikling, forklarer Terje. Fra digitale minnesider til nettbaserte konsultasjoner. Det hjelper oss å være tilgjengelige og relevante i en stadig mer digitalisert verden.

Byrået har merket at mye blir mer digitalt. Flere bruker nettsidene aktivt og ser gjennom produktvisningene av kister i forkant av en planleggingssamtale. Dette gjør det enklere å gjøre seg kjent med planleggingen av begravelsen og trygg på valgene en skal ta.

Videre ser de at det kommer flere henvendelser gjennom kontaktskjemaet på nett, selv om det meste fortsatt kommer på telefon. Det er også en økning i bruk av minnesider på nett.

– Det å være tilgjengelig digitalt er viktig og blir viktigere, oppsummerer Terje. Alt fra å signere og se dokumenter er med på å skape forutsigbarhet og trygghet for de pårørende.

Dypt forankret i lokalsamfunnet, ser Jølstad – Hallingdal Gravferdsbyrå fremover med takknemlighet for de relasjonene de har bygget, og med en forpliktelse til å tilpasse seg utviklingen rundt dem, alltid med et åpent hjerte og lyttende ører.

Bli bedre kjent med byråene og gravferdskonsulentene våre i Hallingdal.

Relaterte artikler