Musikkvalg til begravelsen setter ord på følelsene for en verdig avskjed

Musikkvalg til begravelsen setter ord på følelsene for en verdig avskjed

28. oktober 2022

Valg av musikk setter den rette stemningen for seremonien. Uansett om det er musikkavspilling, live musikk eller salmer, er musikken en sentral del av begravelsen. Her har vi samlet noen tips til hvordan du kan gå frem for å ta dette valget.

Musikk til begravelsen

Etterlatte har gjerne egne tanker og ønsker for hvilken type musikk de vil at skal spilles i begravelsen, samtidig som at valg av seremoniform også er med på å styre musikkvalgene.

For de som velger en tradisjonell kirkelig seremoni, er det vanlig med tre salmer i seremonien. De velger de etterlatte fritt og kan gjenspeile den avdøde og sette ord på følelsene. Noen ønsker i tillegg å preg seremonien med egne musikkinnslag, enten i form av avspillinger eller live musikk, enten fremført av etterlatte eller innleide musikere. Dette er noe som avklares med prest eller kantor i forkant av seremonien.

Ved valg av humanistiske seremonier skal musikken være helt fri for religiøst innhold, så her benyttes blant annet ikke religiøse salmer.
Hvis en velger en helt livsnøytrale seremonier, står en mye friere ved valg av sang og musikk.

 

Sang, musikk og salmer bidrar til å sette ord på tanker og følelser

Det er ikke alltid like lett å formidle tanker og følelser med ord, og da kan musikken eller salmene være et fint virkemiddel for å sette en fin og verdig avslutning.

Sang og musikk

Musikkvalget kan blant annet bidra til å gjenspeile hvem den avdøde var, brukes til å hylle vedkommende eller formidle etterlattes ord og følelser til den avdøde. Det kan også være at avdøde selv hadde en favorittsang eller en artist den selv ønsket at skal spilles av i seremonien.

Vi har samlet en rekke sanger og eksempler som kan brukes som inspirasjon til musikkvalget. Disse sangene kan du lytte til her.

Levende musikk er noe også Den Norske Kirke anbefaler. Her kan man velge om det kun skal være én eller flere musikere, som for eksempel organist, sangsolist, trompetist eller gitarist. Her er det vanlig å gå for kjente låter med sterke tekster. Sjangeren varierer, men det sangene har til felles er at de ofte rører og vekker følelser.

Her er tre eksempler på vanlige musikkvalg i en religiøse seremonier:

  • Amazing Grace (Newton)
  • Eg Ser (Eidsvåg)
  • Gje meg hånda di, ven (Bratland)

Se gjerne våre svar på ofte stilte spørsmål rundt musikkvalg i begravelse for mer informasjon.

Religiøse salmer

I en kristen seremoni må en velge noen salmer til begravelsen. Salmer sørger for et mer tradisjonelt preg som kan fortelle en historie om avdøde, livet som er levd og sette ord på følelsene.

Vi gir gjerne råd og bistår med hvilke salmer som kan velges, og som passer til seremonien og den avdøde. Her finner du et utvalg salmer som kan synges i begravelser og bisettelser.

 

Vi bistår med å finne riktig musikk til seremonien

For oss er det viktig at dere som etterlatte får ønsket og riktig stemningen i begravelsen. Vi hjelper gjerne til i prosessen med å velge musikk for å få til nettopp dette.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler