Muslimsk begravelse – døden i islam

Muslimsk begravelse – døden i islam

2. november 2022

Islam har bestemte ritualer som skal sikre en verdig og vakker ramme rundt livets slutt, både for den som har gått bort og de etterlatte. I Jølstad begravelsesbyrå legger vi til rette for seremonier etter islamsk tradisjon. Vi samarbeider også med det muslimske begravelsesbyrået Al-Khidmat.

 

Besøk Al-Khidmat for mer informasjon

De islamske ritualene

For oss er det viktig å tilrettelegge for familiens og individuelle behov og ønsker. Planlegging og gjennomføring gjøres i tett samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion. Vi medvirker til ulike typer seremonier, deriblant muslimske begravelser.

I islam fremstilles overgangen fra liv til død rituelt som en overgang til en annen form for liv. Ritualet består av fire hoveddeler:

  • Vaskeseremoni
  • Omsvøping
  • Begravelsesbønn
  • Gravlegging

 

Selve begravelsen skal skje så raskt som mulig etter dødsfallet. Det skjer gjerne samme dag i muslimske land, mens det som regel går noen dager fra dødsfall til begravelse i Norge. Ved tradisjonell begravelse legges den avdøde direkte i jorden uten kiste, men dette er ikke gjennomførbart i Europa. På dette punktet har tradisjonell islamsk skikk blitt endret og det er vanlig å bruke kiste for seremonier i Norge.

Seremonien ledes av prest eller imam og inneholder blant annen bønn og religiøse tekster. Det er de etterlatte som får legge føringer på hvordan seremonien skal være, som ofte inkluderer korte hilsener, opplesing av dikt, musikk og lystenning. Hensikten med seremonien er å gi familie og venner et verdig farvel og takk til den døde.

 

Ved deltagelse i muslimsk begravelse

Etter islamsk tro er det ikke vanlig med minnesamvær som ved en kristen begravelse. For de som står familien nær er det derimot vanlig å komme med mat og være behjelpelige i tiden etter begravelsen. Det viktigste for ikke-muslimer som deltar i en muslimsk begravelse er å vise respekt og omtanke. Etterlatte forstår at du kommer fra en annen kultur og forventer ikke at du skal oppføre deg som dem.

Det stilles ingen bestemte krav til klær, men kle deg pent og vis at du bryr deg. Etter kristne tradisjoner viser mørke klær respekt. Dette vet muslimer og derfor kan det være fint å kle deg som om du skulle gått i en kristen begravelse. Du kan også gjerne ta med blomster til å legge på kisten eller graven.

Etter at seremonien er over det vanlig å hilse på familien til den døde og dele kondolanse. Hvis du kjente avdøde godt, kan du gjerne spørre familien om det er noe du kan gjøre for dem.

 

Gravplassen

Det aller viktigste prinsippet for muslimsk gravferd er å begraves i retning mekka. Det har også stor betydning at den avdøde gravlegges på et muslimsk gravfelt. Ifølge Islam og Profetens tradisjon anbefales det at man besøker graven minst to ganger i året, ved Ramadan; Id og Pilegrimsreisen, og ellers hver fredag. Les mer om religion og gravplassen her.

 

Planlegge en muslimsk begravelse?

Relaterte artikler