Valg av seremoniform

Valg av seremoniform

Av Anett Frog Glittfjell

19. august 2019

Når de etterlatte møter til en planleggingssamtale er valg av seremoniform noe av det første vi spør om. Det finnes ulike typer seremonier. Man må ikke holde seremonien i kirken, og det er også mulig å velge å ikke ha en seremoni. Dette er noe en bestemmer helt selv ut ifra ønsker og hvordan en best vil ivareta den avdødes liv, religion og livssyn.

Seremoniform basert på trossamfunn

Alle trossamfunn tilbyr en seremonitype ut ifra sine rammer. Human-Etisk forbund tilbyr talere og holder seremonier innenfor sine rammer, eller så kan man velge en Livssynsåpen seremoni. Det vil si at de etterlatte selv bestemmer alt innhold i seremonien og også hvor seremonien skal holdes.

Få oversikt over de ulike seremonitypene

 

Vi tilrettelegger for alle typer seremonier

Vi i Jølstad begravelsesbyrå har egne, utdannede seremoniledere som er behjelpelige med å utforme seremoni i tråd med de etterlattes ønsker når det gjelder taler og musikk, eller andre innslag. Vi har oversikt over nøytrale seremonirom, eller så kan man velge å ha det hjemme i hagen, på stranda eller på hytta. Spør oss – vi finner alltid en løsning.

Ingen er like, så hvorfor skal begravelser være det.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler