Antrekk

I Norge har det lenge vært en tradisjon å kle seg i svarte klær i begravelser. Dette har blitt mer fleksibelt med årene, selv om det fortsatt er visse normer relatert til hvordan man skal kle seg. I noen tilfeller ber de etterlatte om at de fremmøtte kler seg på en spesifikk måte, gjerne etter avdødes egne ønsker, mens i andre tilfeller er det fritt hvordan man kler seg. Antrekket handler i stor grad om respekt for den avdøde og de etterlatte.

Kategorier til spørsmål og svar