Hvordan lager man en dødsannonse?

En dødsannonse settes normalt inn for å kunngjøre at en person er død. Den settes inn i de avisene som dekker det området man føler er naturlig. Alle aviser har egne maler for layout og Jølstad er tilknyttet et utformingsverktøy hvor annonsen i samarbeid med familien kan utformes slik man ønsker. Dødsannonsen kommer da inn i papirutgaven til avisen, samt avisens nettside. Dødsannonsen settes også inn på minnesiden.

Link til dødsannonseveiledning.

Annonsen kan inneholde:

  • Bilde av avdøde
  • Dikt/vers
  • Donasjon/gave
  • Info om minneside