Når blir dødsannonsen publisert?

Dødsannonsen blir publisert i god tid før seremonidagen, slik at alle som ønsker å være til stedet er tidlig varslet. Du kan få mer informasjon på våre sider om dødsannonse.