Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Jølstadskolen


Jølstadskolen favner all kompetanseutvikling i kjeden.

Jølstadskolen


Jølstadskolen favner all kompetanseutvikling i kjeden.

Med Jølstadskolen ønsker vi å effektivisere og heve kompetanseutvikling for å øke kvaliteten på våre medarbeidere. Vi vil sikre og utvikle kompetanse på det som er kritiske prestasjonspunkter for en gravferdskonsulent.

Videre vil vi med Jølstadskolen styrke og utvikle enkeltpersoner eller gruppens kompetansenivå i tråd med kjedens kompetansekrav.

Den enkelte medarbeider og medarbeideres leder har ansvar for at den enkelte medarbeider og gruppe av medarbeidere utvikler sin kompetanse i tråd med kjedens kompetansekrav. Jølstadskolens ulike emner og moduler er verktøyene vi benytter for å utvikle den enkeltes kompetanse.

Arbeidsgiver dekker kostnadene for Jølstadskolen for medarbeiderne.

Til grunn for Jølstadskolen ligger Mønsterplan for Jølstadskolen.

Mønsterplanen gir ramme for innholdet i kursene, og beskriver målet for læring; hva man skal ha kompetanse om etter å ha gjennomført kursene, i forhold til:

  • Relasjonskompetanse
  • Fagkompetanse
  • Teamkompetanse (hvordan gjøre hverandre gode, hvordan samarbeide effektivt for å nå mål/levere best mulig, hvordan benytte effektivt hverandres ressurser for å nå mål/levere best mulig)
  • Kulturbygging