Hjem / Jølstadskolen

Jølstadskolen favner all kompetanseutvikling i kjeden

Vi ønsker å effektivisere og heve kompetanseutvikling for å øke kvaliteten på våre medarbeidere. Med Jølstadskolen både sikrer vi og utvikler kompetansen på det som er kritiske prestasjonspunkter for en gravferdskonsulent.

Den enkelte medarbeider og medarbeideres leder har ansvar for at den enkelte medarbeider og gruppe av medarbeidere utvikler sin kompetanse i tråd med kjedens kompetansekrav. Jølstadskolens ulike emner og moduler er verktøyene vi benytter for å utvikle den enkeltes kompetanse.

Arbeidsgiver dekker kostnadene for Jølstadskolen for medarbeiderne.

Til grunn for Jølstadskolen ligger Mønsterplan for Jølstadskolen.

Mønsterplanen gir ramme for innholdet i kursene, og beskriver målet for læring; hva man skal ha kompetanse om etter å ha gjennomført kursene, i forhold til:

    • Relasjonskompetanse
    • Fagkompetanse
    • Teamkompetanse
    • Kulturbygging

Denne mønsterplanen, med vekt på teamkompetanse, handler mye om hvordan vi kan gjøre hverandre gode og hvordan vi kan samarbeide effektivt for å nå mål. Videre handler det om hvordan en kan benytte seg effektivt av hverandres ressurser for å nå mål og levere best mulig.

Hva trenger en for å jobbe i et begravelsesbyrå?

I et begravelsesbyrå og et yrke som gravferdskonsulent handler det mye om det som må erfares og prøves. I et intervju på vår blogg har administrerende direktør, Jan Willy Løken, snakket om sin egen vei fra sommervikar til direktør:

«Det er ingen formelle krav for å jobbe i et begravelsesbyrå, og det medfører at vi har mange ulike bakgrunner. De som jobber hos oss kan ha helsefaglig bakgrunn, være pedagoger, sosionomer eller prester. Vi har også folk fra politiet som søker jobb. Gjennomgangstonen er at man er interessert i folk».

Om du er interessert eller nysjerrig på hvordan det er å jobbe for Jølstad begravelsesbyrå, kan du ta kontakt direkte med et av våre kontorer.