Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Buskerud

Jølstad Hallingdal Gravferdsbyrå AS


Jølstad Hallingdal gravferdsbyrå as vart etablert som Hallingdal Gravferdsbyrå i 1995. Frå 2014 er byrået medlem av Begravelsesbyråkjeden Jølstad.
Vi dekkjer kommunane i Hallingdal (Hol, Ål, Gol, Nes, Flå og Hemsedal), men kan og ta på oss oppdrag utanfor eige distrikt.

Vakttelefon: 32 08 23 00


Se vår prisliste      Kontakt oss

Besøksadresse

Helsetunvegen 18

3570 Ål

Postadresse

Postboks 139

3571 Ål

Kontakt

Telefon: 91 70 62 50

Vakttelefon: 32 08 23 00

Mail: hallingdalgravferd@jolstad.no

Åpningstider

Mandag - søndag: Etter avtale. Ring vår vakttelefon.


Vakttelefonen er bemanna heile døgnet, også i helger og høgtider.
Vi har henteteneste. Du kan når som helst ringe oss ved behov for hjelp eller for å avtale tid for samtale.

Terje Nordal er dagleg leiar, Kristian Harerud Aa og Steinar Aa er gravferdskonsulentar og faste medarbeidarar.

Vi held til i forretningsbygget Sundretunet ved avkøyringa frå Rv 7 til Ål sentrum. Lokalet er på gatenivå vegg i vegg med Kolsrud Sport.

Parkering ved inngangen.

Ansatte


Steinar Aa

gravferdskonsulent

Kristian Harerud Aa

gravferdskonsulent

Terje Nordal

byråleiar

Kontakt oss