Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Minnesider


Vi oppretter minnesider ved alle begravelser. Her finner du dødsannonsen, tid og sted for seremonien og eventuelt minnesamvær. Ofte ligger det også en karthenvisning til seremonistedet og minnesamværsstedet.

På minnesiden kan du også sende en siste hilsen med kondolanseord, tenne ett lys eller gi en gave til ønsket formål.

Et sted å minnes sammen


Når et menneske går bort, er det mange som ønsker å gi uttrykk for sine tanker og følelser utover den tradisjonelle kondolansen. Noen har ikke hatt anledning til å delta i gravferden, mens andre har noe på hjertet de ikke har fått formidlet.

Derfor tilbyr vi nå å opprette en egen minnebok på internett – en nettside som enkelt kan administreres av de etterlatte, og hvor alle som ønsker det kan legge inn sine tanker, hilsener og bilder.

Å få dele slike personlige erindringer kan ha stor verdi i en vanskelig periode, og bli en mulighet for å bearbeide sorgen i fellesskap.

Små og store minner


Hva blir det skrevet om på minnesiden? Dette vil selvfølgelig variere fra person til person, men det trenger ikke handle om de store begivenhetene. I ettertid kan de små og nære opplevelsene fremstå som vel så viktige. Minner om samtaler, reiser, naturopplevelser og pussige episoder kan være gode å dele. Ofte dukker slike minner opp rundt høytider og merkedager.

Opprettelse og bruk av minneside


Minnesiden kan gjøres kjent i dødsannonsen, på Facebook, i en e-post til dine venner eller på programmet som lages til gravferden. Dette kan avtales i planleggingssamtalen vi har sammen før begravelsen.

Minnesiden på internett er et gratis tilbud til våre kunder. Man kan velge å avslutte minnesiden etter en periode, eller å holde den åpen som et varig minne.

Informasjon om seremonien


Her legger vi inn informasjon om seremonisted, adresse og kart.

Skal det være minnesamvær, kan det også legges inn her på samme måte. Informasjonen kan skrives ut.

Oppsummeringspunkt

Minneord

Her kan alle som ønsker det, skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Oppsummeringspunkt

Gi en gave

Har dere ønske om at det skal gis en gave til f.eks en organisasjon, kan dette gjøres på minnesiden.

Oppsummeringspunkt

Bestille blomster

Bestill gjerne blomster direkte gjennom oss, enten til seremonien eller hjem til etterlatte.

Oppsummeringspunkt

Bilder og film

Muligheter for å dele bilder, filmer og andre type lenker på denne siden.