Støtte- og hjelpetiltak for etterlatte

Støtte- og hjelpetiltak for etterlatte

7. november 2023

Når vi mister noen vi er glade i, er det å finne støtte i sorgen viktig for mange. Heldigvis finnes det mange støtte- og hjelpetiltak for de som er i sorg, og vi har her samlet en oversikt over hvilke.

Familie og venner

Familie og venner er uvurderlige for oss gjennom alle livets faser, og i en tid med sorg kan de bli ekstra viktige støttespillere for oss. Familie og venner er tross alt dem som kjenner oss best og kan derfor være en svært verdifull ressurs og en trygg og god kilde til hjelp og støtte.

Når vi deler sorgen vår med noen som kjenner oss godt, kan vi kanskje kjenne at den letter litt og føle oss litt mindre alene. Familie og venner kan også minne oss på at det er lov å le og være glad selv om vi er i sorg, uavhengig av hvor lang tid det har gått siden vi mistet den vi var glad i. Gjennom å dele historier, øyeblikk og andre minner, kan vi både minnes den som er gått bort og finne noen lysglimt i en ellers mørk tid.

Les mer om hvordan håndtere sorg her.

 

Helsetjenesten

Selv om det er mye god hjelp å få fra venner og familie, kan det iblant være nødvendig å snakke med en fagperson eller henvende seg til institusjoner som har erfaring med og kompetanse rundt det å bistå mennesker i ulike livssituasjoner.

I Norge er vi heldige som har et godt utbygd helsetilbud, også for de av oss som går gjennom sorg. Det finnes flere tilbud for etterlatte:

 • Fastlege: Er første ledd i den offentlige helsetjenesten som kan gi råd, lytte, og eventuelt henvise til spesialiserte tjenester som sorgbehandling poliklinikk.
 • Kommunale tjenester: De fleste kommuner i Norge tilbyr psykiske helsetjenester. Dette kan være i form av et psykisk helse- og rusteam, som gir råd, veiledning og terapi.
 • Psykolog: Noen ganger kan sorgen kreve mer tid og innsikt, og en henvisning til en psykolog kan være nødvendig. Psykologer har spesialisert trening i å håndtere andres sorg, og kan gi verktøy og strategier for å hjelpe en gjennom prosessen.
 • Kriseteam: I situasjoner hvor dødsfallet har vært plutselig eller spesielt traumatiserende, kan kommunens kriseteam være en umiddelbar ressurs. De er trent til å håndtere akutte krisereaksjoner og kan gi veiledning i den umiddelbare tiden etter en tragisk hendelse.
 • Helsestasjoner for ungdom: Barn og unge kan oppleve sorg annerledes enn voksne. Mange kommuner har helsestasjoner for ungdom hvor unge kan få snakke om følelsene sine, få informasjon og støtte. Gjennom å snakke med en helsesykepleier kan barn og unge få god støtte fra noen som er spesialisert i å drive helsefremmende og forebyggende arbeid blant nettopp deres aldersgruppe.

 

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner spiller også en viktig rolle når det kommer til å tilby støtte og hjelp til etterlatte i sorg. Noen av disse har spesifikke fokusområder, og tjenestene deres er ofte gratis eller subsidiert. Her er noen av dem vi har i Norge:

 • Kirkens SOS er en av Norges største krisetjenester på telefon og internett. De tilbyr en trygg og anonym døgnåpen tjeneste for de som trenger noen å snakke med, også om sorg.
 • Mental Helse er en landsdekkende organisasjon som jobber for økt åpenhet om psykiske helseproblemer. De tilbyr hjelpetelefoner, samtalegrupper, og en rekke andre tjenester for de som trenger støtte.
 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) tilbyr sorggrupper og likepersonsamtaler til dem som har mistet noen i selvmord, i tillegg til å jobbe for økt forebygging og forståelse av selvmord.
 • Kreftforeningen er foreningen for alle som er direkte eller indirekte påvirket av kreft, og kan være en uvurderlig ressurs for alle som har mistet noen til sykdommen. De tilbyr rådgivning, støttegrupper og en rekke andre tjenester til både pårørende og etterlatte.
 • Landsforeningen uventet barnedød er en organisasjon som gir støtte til alle som blir berørt av at et barn dør. De tilbyr sorgstøtte og fellesskap med andre etterlatte.
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse jobber med å støtte pårørende av dem med psykiske lidelser, inkludert de som sørger over tapet av noen med en psykisk lidelse.
 • Røde Kors tilbyr gjennom besøkstjeneste og samtalegrupper støtte til de som føler seg ensomme eller som trenger noen å snakke med, enten de sliter med ensomhet, sorg, angst eller annet.
 • Blå Kors er en organisasjon som primært setter søkelys på rusproblematikk, men de tilbyr også ressurser og tjenester rettet mot pårørende og etterlatte.

Mange lokale tros- og livssynssamfunn tilbyr også støtte til mennesker i sorg. Dette kan komme i form av samtalegrupper, ritualer eller individuelle samtaler.

Se også oversikt over tilgjengelig sorggruppetilbud i din kommune.

Relaterte artikler