Bestilling av blomster til seremoni eller hjem til etterlatte Vi har et bredt utvalg blomster og leverer både til lokalet der seremonien skal være og hjem til etterlatte. Se vårt utvalg av blomster og bårebuketter nedenfor, eller bla i vår blomsterbrosjyre for inspirasjon til ulike uttrykk og stemninger som  bidrar til å sette et personlig preg. [...]

En dødsannonse har som hensikt å bekjentgjøre en persons bortgang, og kan gjøres tilgjengelig på flere måter. Ofte blir den publisert i en eller flere aviser, nettavis og på en digital minneside. Hvordan utforme og skrive en dødsannonse? Sammen med en bekjentgjøring av en persons bortgang, benyttes også dødsannonsen til å si noe kort om […]