Bestilling av blomster til seremoni eller hjem til etterlatte Vi har et bredt utvalg blomster og leverer både til lokalet der seremonien skal være og hjem til etterlatte. Se vårt utvalg av blomster og bårebuketter nedenfor, eller bla i vår blomsterbrosjyre for inspirasjon til ulike uttrykk og stemninger som  bidrar til å sette et personlig preg. [...]

Syning betyr å komme til kapellet, alene eller sammen men nær familie og kanskje noen nære venner, for å se den avdøde i kisten noen dager før begravelsen.

  Som 16-åring fikk Jan Willy Løken sommerjobb i Jølstad begravelsesbyrå. Der har 53-åringen vært siden den gang. Stilling: Administrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå siden 2012. Alder: 53 Bosted: Oppegård Familie: Kone og fire voksne barn. Fritid: Ute i friluft eller se en god film. Liker å være med familien på hytta og stå på […]

Uavhengig av alder, kan alle barn være med i begravelse til nær familie. Det som skjer er en del av deres egen familiehistorie, og selv om barna er for små akkurat der og da til å skjønne hva de er med på, så kan det være fint å bli fortalt når de er større at […]

Vi har alle forskjellige tanker om hvordan vi ønsker å ta farvel med noen som står oss nær. Det som er felles for alle, uavhengig av trossamfunn, er at man ønsker en respektfull avskjed. Vi vil alltid forsøke å oppfylle ønsker etter beste evne. Seremoni tilpasset tro og ønsker Vi formidler kontakt med prest eller […]

Hva er en begravelse? Ordets betydning står for: “Der en person begraves eller senkes i jorden på slutten av en avskjedsseremoni”. Om en situasjon oppstår der du som etterlatte skal avholde en begravelse for et familiemedlem eller en venn, er det mange ting etterlatte må tenke på. Vi har prøvd å samle sammen de viktigste […]

Etter et dødsfall er det vanlig med en samtale mellom familien og en representant fra begravelsesbyrået for å planlegge begravelsen. Å avtale tidspunkt for planleggingssamtalen er ofte noe av det første som må gjøres etter et dødsfall. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider, slik at du når som helst kan […]

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør. Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette. […]

Vi kan bistå med alle oppgaver i forbindelse med dødsfall. I planleggingssamtalen avtaler vi hva vi skal gjøre og hva etterlatte ønsker å ordne selv. En naturlig del av vår jobb er å stelle og legge den avdøde i kisten, og foreta overføringen fra dødssted til seremonisted. På selve seremonidagen vil vi være tilstede i god […]

Vi er medlem i Hovedorganisasjonen Virke. Om du vil vite mer om historien til Jølstad begravelsesbyrå, finner du og det på våre sider. Vi samarbeider også med lokale leverandører på alle de stedene vi er. Det gjelder spesielt på levering av blomster, catering til minnesamvær og musikere. Les mer om våre samarbeidspartnere nedenfor.

Hvem bestemmer valg av type seremoni? Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn. Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv Seremonitype De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved […]