Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Historien om Jølstad


I 1956 startet Odd Borgar Jølstad et begravelsesbyrå på Grefsen i Oslo. Han hadde i lengre tid studert bransjen og hentet sine kunnskaper fra denne. Disse kunnskapene, kombinert med hans sikre sans for kvalitet, stil, detaljer og systemer, gjorde at begravelsesbyrået raskt ble lagt merke til.

Vår grunnleggende idé har i alle år vært å hjelpe mennesker i en av livets vanskeligste faser. Vi ønsker å dekke de etterlattes individuelle behov i forbindelse med dødsfall. Helt fra første stund har vi vært klar over at gode og deltakende medarbeidere er avgjørende for å møte mennesker i sorg.

Tidligere bestod kjeden utelukkende av kjedemedlemmer som var heleiet av Jølstad begravelsesbyrå AS.

Nå har vi samlet alle våre erfaringer med byrådrift i et kjedekonsept, som heter Begravelsesbyråkjeden Jølstad, med ønske om å samarbeide med andre begravelsesbyråer i Norge. Det betyr at etablerte eller nystartede byråer kan søke medlemskap i kjeden, og samtidig eie og drive sitt eget begravelsesbyrå.