Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon

Hva skjer?

Ved dødsfall utenfor sykehus eller institusjon

Hva skjer?

Avdøde transporteres vanligvis til kjølerom på nærmeste sykehus eller mottakskapell. Jølstad har en døgnåpen vakttjeneste og kan bistå med dette. I de fleste tilfeller henter vi på båre, og bringer avdøde til et egnet oppbevaringssted. Noen foretrekker at avdøde hentes med én gang, mens andre ønsker mer tid til avskjeden.